Notitieboekje en potlood

Kwaliteit

De kwaliteit van kinderopvang 't Kasteeltje kan omschreven worden als datgene dat de opvang verantwoord maakt. Naast de veiligheids- en gezondheidsaspecten is de pedagogische kwaliteit bepalend. Lees op deze pagina onze beleidsstukken door, zodat u weet hoe wij onze kwaliteit waarborgen binnen de organisatie.

01

Het inspectierapport (KDV)

02

Het inspectierapport (BSO)

04

Pedagogisch beleidsplan