top of page
Notitieboekje en potlood

Kwaliteit

De kwaliteit van kinderopvang 't Kasteeltje kan omschreven worden als datgene dat de opvang verantwoord maakt. Naast de veiligheids- en gezondheidsaspecten is de pedagogische kwaliteit bepalend. Lees op deze pagina onze beleidsstukken door, zodat u weet hoe wij onze kwaliteit waarborgen binnen de organisatie.

01

Het inspectierapport

Jaarlijks vindt er een onderzoek plaats bij onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De toezichthouder onderzoekt of de opvanglocatie voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang. Het rapport van deze inspectie is terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang;

Voor Helmond; KDV

Voor Veghel: KDV / BSO 

03

Pedagogisch beleidsplan

bottom of page