top of page
IMG_8738.JPG

Peuteraanbod

Is het peuteropvang of peuterspeelzaal?


Peuteropvang, peuterspeelzaal, crèche, voorschool of pre school. Er zijn vele benamingen voor peuteropvang. Sinds 2018 valt de peuteropvang onder de Wet Kinderopvang. Sindsdien bestaat de peuterspeelzaal niet meer en zijn alle peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvangcentra gelijk qua organisatie.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wij bieden binnen onze peuteropvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Dit leerprogramma helpt je kind belangrijke vaardigheden ontwikkelen zoals: taal en rekenen. Maar ook sociale, emotionele en motorische vaardigheden.

WhatsApp Image 2021-12-27 at 18.35.02.jpeg
WhatsApp Image 2021-12-27 at 18.35.20 (2).jpeg

Het werken met een VVE-programma

Gedurende de dag worden de kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd. Dit doen we tijdens het spelen en de verschillende activiteiten die aangeboden worden. Wij stimuleren onder andere de sociaal emotionele vaardigheden, spraak en taal vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden.  Voor het stimuleren van deze ontwikkelingsgebieden zijn we gestart met het volgen van het VVE-programma: Uk en Puk.


VVE is voor- en vroegschoolse educatie. In eerste instantie werd een VVE programma gebruikt voor kinderen met een (taal) achterstand. Er zijn verschillende methodes die je kunt gebruiken om VVE aan te bieden. Deze zijn inmiddels zover gegroeid dat een VVE programma ook gebruikt kan worden voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Voor het stimuleren van deze vaardigheden gebruiken wij het VVE programma Uk & Puk. Dit is een totaalprogramma waar spelen centraal staat. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Mede door dit totaalprogramma leren wij baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden en vaardigheden verder te ontwikkelen door actief bezig te zijn en lekker te spelen De activiteiten vinden vooral plaats binnen bestaande situaties zoals tijdens de verzorgings- en spelmomenten. De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.

Uk en Puk

Uk & Puk biedt thematische activiteiten in een speel-leeromgeving aan, voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Deze activiteiten kunnen worden aangeboden in een grote groep, kleine groep of individueel. De activiteiten zijn gericht op de ontwikkelingsgebieden: spraak en taal, sociaal emotioneel, motorisch, zintuigelijk en de ontluikende rekenontwikkeling.


De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie en bewegen. Gedurende de dag komt dit ruim aan bod. Denk aan verzorgingsmomenten, tijdens het buiten spelen of om de dag te beginnen of af te sluiten. De vaste peuterleidsters zijn hiervoor gecertificeerd.

Ontdek meer over ons VVE programma, link naar de website van uk en puk?

Uitgangspunten

• De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.


• De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het kindercentrum, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen.


• Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van de activiteiten aansluiten bij het kind.


• De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.

Kinderopvangtoeslag of vergoeding?

Je wilt natuurlijk van te voren weten wat peuteropvang ongeveer kost.
Peuteropvang is kinderopvang, daarvoor kun je van de Belastingdienst kinderopvangtoeslag krijgen.


Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. De hoogte van de toeslag is onder meer afhankelijk van het inkomen van beide ouders.

 

Je ontvangt de toeslag via de Belastingdienst.

Kijk voor meer informatie of om een proefberekening te maken op de website van de Belastingdienst.

WhatsApp Image 2021-12-27 at 18.35.20.jpeg
bottom of page