top of page
WhatsApp Image 2022-02-09 at 17.38.31.jpeg

Dagopvang

In ons kinderdagverblijf staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Wij creëren een sfeer en een omgeving waarin kinderen zich veilig, prettig en geborgen voelen en die stimuleert en uitdaagt. Een omgeving waar ieder kind de ruimte krijgt voor het ontwikkelen van vertrouwen in zichzelf en het opdoen van persoonlijke en sociale competenties. Een omgeving waar aandacht is voor een gezonde levensstijl en de gangbare normen en waarden worden nageleefd.

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Wij doen dit door kinderen te ondersteunen, begeleiden en ruimte te geven om zelf bezig te zijn, te ervaren en te ontdekken. Hoewel ouders eindverantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind dragen wij ook graag ons steentje bij. Ouders hebben daarom vertrouwen in ons nodig om deze opvoeding met ons te delen. Een open houding en respectvolle communicatie met ouders is om deze reden erg belangrijk.

 

Bij Kinderdagverblijf 't Kasteeltje is er enerzijds respect en ruimte voor de eigenheid en autonomie van ieder kind en ruimte voor het ontplooien en het stimuleren van een brede ontwikkeling. Vraag een rondleiding aan om te zien hoe de kinderen zich dagelijks ontwikkelen en om kennis te maken met onze pedagogisch medewerkers.

WhatsApp Image 2021-12-27 at 18.35_edited.jpg
WhatsApp Image 2021-12-27 at 18.41.46.jpeg

Wat is Uk & Puk?

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speel-leeromgeving en het inzetten van materiaal. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

WhatsApp Image 2021-12-10 at 11.11.16.jpeg
bottom of page