top of page

Over Ons

New Project.png

't Kasteeltje biedt kleinschalige, professionele en ontwikkelingsgerichte opvang waarbij het individuele kind centraal staat. Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Kinderen ontwikkelen zich in zijn of haar eigen tempo. Kwaliteit, vertrouwen en veiligheid staat bij ons voorop. Zowel bij de inrichting van ons kinderdagverblijf als bij het bepalen van ons beleid is dit het uitgangspunt.

't Kasteeltje vindt dat kinderopvang veel meer is dan alleen het opvangen en verzorgen van kinderen. Wij bieden een omgeving waarin kinderen kunnen spelen en leren. Daarnaast wordt het kind gestimuleerd op alle ontwikkelingsgebieden. Het aanbieden van de juiste activiteiten en materialen is hierbij van groot belang. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de ontwikkelingsfase van het kind en de persoonlijke behoefte. Onze pedagogisch medewerkers hebben binnen het kinderdagverblijf een centrale en belangrijke rol. Zij hebben uiteraard de vereiste scholing gevolgd en worden voortdurend bijgeschoold en getraind.

bottom of page