top of page
Zwangere Aziatische Vrouw met Moeder

Oudercommissie

Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat kinderdagverblijf ‘t Kasteeltje  weet wat er bij de ouders leeft. Wij vinden het belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van uw bevindingen over de kinderopvang bij ‘t Kasteeltje . Daarom hebben wij een oudercommissie.

Wat is een oudercommissie?

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en behartigt diens belangen en die van de kinderen.

De oudercommissie communiceert met het management van ‘t Kasteeltje  en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het is de taak van de oudercommissie om een vinger aan de pols te houden met betrekking tot de organisatorische en inhoudelijke gang van zaken bij ‘t Kasteeltje. Tijdens de bijeenkomsten worden zaken die hierop betrekking hebben met het management besproken.

Wat doet de oudercommissie?

Samenstelling oudercommissie.

Voor de samenstelling van de oudercommissie streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van ouders uit de verschillende groepen. Dat houdt in: tenminste één ouder met een kind in de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar, één ouder met een kind van 2 tot 4 jaar, en één BSO-ouder. Wij willen graag eens in de zes à acht weken bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de locatie van ‘t Kasteeltje . De gesprekspartner van de oudercommissie is hierbij het management.

Het formeel adviesrecht betreft het recht advies te geven. 
Het management mag dat advies alleen met gegronde redenen naast zich neerleggen. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, een ingrijpende verbouwing of bij een belangrijke wijziging in de organisatie.

Rechten van de oudercommissie.

bottom of page